Home

A debreceni református kollégium híres diákjai

A Debreceni Református Kollégium Debrecen egyik fő oktatási intézménye, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején a Debrecenbe menekült kormány forradalmi országgyűléseinek és az 1944. december 21-én tartott Ideiglenes Nemzetgyűlés színhelye.. A kollégium 1538-as alapítása óta az elemi iskolától az akadémiai szintig folyt itt az oktatás. A teológia mellett. Irodalom holnapra sos - melyek a Debreceni Református Kollégium híres diákjai? (nem wikipédiáról A Debreceni Református Kollégium Múzeumában tett látogatást bevezető, a Kálvinista Róma, keresztyén respublika, magyar Genf című kiállítás arra keresi a választ, miért éppen Debrecen válhatott a magyar reformátusság legfontosabb támaszává. Az állandó kiállításokon az iskola történetével, a diákok életével, a. A Kollégium falai között - a Kollégium imatermében, az Oratóriumban - tartotta a magyar országgyűlés képviselőháza üléseit 1849. január 9-étől 1849. május 31-éig. Amikor másodszor is az ország fővárosa lett Debrecen, itt - szintén az Oratórium falai közt - alakult meg 1944. december 21-én az ideiglenes. A Debreceni Református Kollégium története A KEZDETEK (16. SZÁZAD) ÉS AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. Az alapítás körülményei: − a városban már korábban is működő iskola 1538-ban került reformátori vezetés alá (ezt tekintjük az alapítási évnek

Debreceni Református Kollégium - Wikipédi

Irodalom holnapra sos - melyek a Debreceni Református

 1. Dokumentálhatóan 1538-tól működik a Debreceni Református Kollégium, melyet a szegények iskolájának is neveztek, mert tudatosan hívogatta falai közé a legszegényebb szülők gyermekeit is. Taníttatásuk költségeit a város polgárainak és más tehetős támogatóknak az adományai mellett saját munkájukkal fedezték
 2. Arial Calibri Office-téma Kazinczy és Csokonai iskolája: a Debreceni Református Kollégium 1. Alapítása 2. Megpróbáltatások 3. Külföldi támogatók 4. Épület és könyvtár 5. Híres diákjai 7. dia 8. dia 9. dia 10. dia 11. dia 12. di
 3. A Debreceni Református Kollégium 1538 óta fennálló közoktatási és felsőoktatási intézmény, a magyar művelődéstörténet egyik fellegvára. Híres diákjai között találjuk Arany Jánost, Csokonai Vitéz Mihályt, Irinyi Jánost, Diószegi Sámuelt, Schulek Frigyest. A Kollégiumot az Országgyűlés 2013-ban nemzeti.
 4. Hírek: híres pataki diákok. Ismét sikerült beindítani a kollégiumi nyomdát, gyarapodott a híres Nagykönyvtár és a. A Református Kollégium diákjai fogadták kitörő lelkesedéssel az ekkor már neves költőt. Szeretném bemutatni, hogy a Debreceni Református Kollégium a létrehozott és kiterjedt. Professzorai által.
 5. t a cím is jelzi, számukra az ősi Debreceni Kollégium valóban menedéket jelentett. A visszaemlékezések.

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem (röviden: DRHE) az ősi Református Kollégium teológiai és alkalmazott bölcsészeti képzésének folytatója, a hazai protestáns teológiai oktatás, lelkész-, illetve tanítóképzés (az egykori Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 2011-es integrációja óta újra) egyik központja A Debreceni Református Kollégium diákjai e hiányok pótlására maguk készítették el híres földgömbjüket, majd iskolai atlaszaikat is, mely művek a legkorábbi, Magyarországon készített magyar nyelvű iskolai atlaszok voltak A Sárospataki Református Kollégium a 16-17. században . A híres kollégiumot, melyet méltán neveztek a Bodrog-parti Athén-nak, 1531-ben alapították a protestantizmus szellemében. A plébániai iskola 1545-50-ben evangélikus, majd református vezetés alá került, s a humanista gimn. tananyagát teológiával bővítették. Első ma ismert iskolaszabályzata 1621-ből való században két gimnázium létesült, a szatmári református kollégium, amely 1610-ben a már régen működő latin iskolából alakult gimnáziummá, és a Pázmány Péter által alapított, az 1630-as évek végén grammatikai tagozatként működő szatmári jezsuita kisgimnázium A Tiszántúli Református Egyházkerület és Debrecen önkormányzata a reformáció 500. évfordulója és a Magyar Református Egyház 450 éves fennállása tiszteletére elkészíttette a reformáció debreceni emlékművét. A művészi alkotás helye a Református Nagytemplom és a Református Kollégium épületegyüttese közötti Emlékkert, ahol már a Bocskai szobor és a.

A Debreceni Református Kollégium a 2013. esztendőben ünnepli fennállásának 475. évfordulóját. Kollégiumunk a magyar iskoláztatás sajátos és értékes letéteményese. A reformáció századában alapított hazai református iskolák közül a debreceni a legnevezetesebb A könyvtárhoz hasonlóan, szintén a Debreceni Református Kollégium Múzeumában található az Oratórium, amely az 1848/49-es szabadságharc emlékhelye, itt készítették elő a Habsburg-ház trónfosztását. Az imateremben helyet foglalhatsz Kossuth Lajos padjában is, ami nem hétköznapi élmény Magyarországon évszázadokon át meghatározó szerepük volt a kollégium típusú iskoláknak. A régi szótárakban céh, tanulótársaság jelentéssel szereplő fogalom Csiky Lajos definíciója szerint olyan intézményt jelöl, melynek diákjai szabad lakást és élelmezést találnak, akiknek testülete, egyesülete - ezt jelenti a Collégium szó - megfelelő felügyelet alatt.

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem az ősi Református Kollégium teológiai és alkalmazott bölcsészeti képzésének folytatója, a hazai protestáns teológiai oktatás, lelkész-, illetve tanítóképzés egyik központja Kiadja a Kollégium Baráti Köre a Tiszántúli Református Egyházkerület támogatásával Szerkesztők: Csiha Andás, dr. Győri János, Nagy László, dr. Molnár István, Virágh Lászlóné A visszaemlékezéseket a debreceni Református Kollégium Gimnáziumában 1950-1957 között érettségiző nyolc évfolyam diákjai írták A város műemlékei és épületei közül kiemelkedően fontos a debreceni Református Kollégium. Hajdani diákjai parasztok, polgárok, kisnemesek, iparosok fiai voltak, akik közül sokan tanítóvá lettek, akik az itt megszerezett tudást legtöbbször a falvak és a mezővárosok iskoláiban adták tovább

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, Sárospatakon.Ez az iskola az ország egyik legrégebben fennálló oktatási intézménye, 1531-ben, a reformáció szellemében alapította Perényi Péter (koronaőr).Az évszázadok során hazánk számos nagy alakja töltötte itt diákéveit, az ország legnevesebb iskolái között számon. Debrecen az 1530-as években vált protestánssá. A városi iskolát is a reformátori vezetés jellemezte már 1538-ban, ezért a hagyomány a Debreceni Református Kollégium alapítását ehhez az évhez köti. A Református Kollégium falai között kezdettől fogva a legmagasabb foktól a legalacsonyabbig folyt az oktató és a nevelő munka Hangszerprogram. Egyesületek, alapítványok. Hittel és szeretettel tanítottam. ttre.hu 2020. augusztus 29. A szombati országos református tanévnyitó istentiszteleten adták át a Makkai Sándor-díjat. Az egyik kitüntetett, Ilyés Ilona, a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának egykori igazgatója mesél a Dóczy.

Református Kollégium - Debrece

A debreceni Református Kollégiumban tanul, 12 évet töltött itt, diákként és tanítóként is népszerű volt. 1795-ben zárul be előtte a kollégium kapuja. Kizárását fegyelmi vétségekkel indokolták, politikai színezetű rebellis hajlamait csak sejteni lehetett. A szobor alkotója a híres művész, Izsó Miklós Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája. 4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7. Tel: 06 52 614 893. Fax: 06 52 534 607. Email: debrecen.kollegium.iskola.

Debreceni Református Kollégium - Orando et laborand

Útravaló. Híres tanárok és diákok a Debreceni Református ..

Debreceni Református Kollégium Debrecen egyik fő oktatási intézménye.. Tartalomjegyzék. 1 Épülete; 2 Nevezetes diákjai; 3 Története; 4 Képzés; 5 A kollégium igazgatása; 6 Diákélet; 7 Tanárok; 8 Tanrendszer; 9 Tanítóképző; 10 Gyűjtemények; 11 Forrás; 12 Külső hivatkozáso A nagy múltú Debreceni Református Kollégium diákjai minden reggel áhítaton vettek részt a kollégium legfelső emeletén, az oratóriumban, amely ma nemzeti emlékhely: 1849-ben ott ülésezett a magyar Országgyűlés. Amikor apám oda járt, az 1930-as, 1940-es években, volt úgy, hogy e reggeli szolgálatot a Tiszántúli. A Református Kollégium Gimnáziumának és a Dóczy Gimnáziumnak a tizedikes diákjai vettek részt a mai vetélkedőn, összesen 13 csapat. Ráadásul tétje is volt a vetélkedésnek. - Ez a verseny előzménye a mindkét iskolánkban tartandó iskolatörténeti vizsgának - közölte Kovács Teofil, a Református Kollégium. A Pápai Református Kollégium közel félezer éves története során felívelő és hanyatló korszakok váltották egymást. Az 1531-ben alapított kis helyi iskola, amelyben csak tanítói vagy egyházi pályára készítették fel a tanulókat, híres kollégiummá nőtte ki magát: fénykorában az elemi iskolától az akadémiai szintig folyt Pápán az oktatás, a teológia mellett.

lelki és szellemi vezető nélkül. a debreceni magisztrátus választása A Debreceni Református Kollégium kiállításai Debrecen városának címere minden földrészen a magyar református egyházak jelképe. Központi részle-te, az Agnus Dei - Isten báránya a város középkori építészetének leg-fontosabb emlékén, a Szent And A munkálatokat uniós forrásból finanszírozzák - tudatta Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke. A híres kollégium az elmúlt 500 évben minden történelmi korszakban sorsfordító szerepet töltött be hazánk oktatási, kulturális és politikai életében egyaránt. Az előreláthatóan jövő márciusig tartó felújítás során. Madarak és fák napja a Dócziban és a Dóczyban. A világon először Chernel István, híres ornitológus szervezte meg 1902-ben,Kőszegen, egy párizsi európai madárvédelmi egyezmény alapján. Ez egy olyan nevezetes nap, amelyet iskolánk egykori diákjai is számon tartottak Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona TP 150 001 986. és Röplabdabajnokságát. A zenei nevelés- és tehetséggondozás kiemelt területe a Kollégium híres énekkara a Kántus, emellett zsoltár, valamint népdaléneklő versenyekre is készítjük diákjainkat. Évek óta működik színjátszókörünk, ahol.

Madas Református Leánynevelő Intézet igazgatója volt. Egykori tanítványai az 1980-as évek végén hozták létre a nevét viselő alapítványt, amely kezdetben az akkor egyedü-liként működő debreceni Református Kollégium Gimnáziuma diákjai számára hirde-tett évente vers- és prózamondó versenyt Hatvani István, a Debreceni Református Kollégium neves professzora 1718. november 21-én a Gömör és Kishont megyei Rimaszombatban született. Felmenőiről hiteles adatokat magának Hatvaninak az önéletrajzából tudhatunk. [ii] Nagyszülei a XVII. század végén a híres Debrecen - A Debreceni Református Kollégium fennállásának 470. éves jubileumi-hálaadó ünnepségének adott otthont a Nagytemplom október 18-án, szombaton. Forrás: Stop.hu/tiszantul.reformatus.h Rendező intézményének neve: Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona DÖK diákjai, Farkasné Bíró Gyöngyvér HB.m. Röplabda Szövetség volt főtitkára, DRKG diákjai (10 fő) Támogatója, a támogatás módja: DRKG Alapítványa, Pál Sándor Magyar Református Szeretetmisszi A Debreceni Református Kollégium Múzeumának legfontosabb gyújtései területei: A Kollégium és tagintézményei múltjával, oktatási rendszerével, a tanári kar múködésével, a kiemelkedó professzorok életmúvével, a diákság tanulmányaival, életvitelével, önkormányzatával, a diáktársulatokkal, továbbá a híres diáko

Találékonyság, kreativitás kellett a vírus miatt. Református múzeumi körkép. Hegedűs Márk 2020. június 17. Főszezonjukat veszítették el a református múzeumok azzal, hogy a koronavírus-fertőzés miatt tavasszal nem fogadhattak látogatókat. A bezártság alatt az online kommunikációra fókuszáltak, Pápán professzionális. 50 db reformatus kollegium - Új és használt termékek széles választéka - Vásárolj egyszerűen és biztonságosan, vagy hirdesd meg eladó termékeidet A Debreceni Református Kollégium tornászai a lányok, a Svetits diákjai a fiúk mezőnyében nyertek. A megmérettetésre 73 fiú és 144 leány egyéni versenyző nevezett. A Diákolimpia a diáksport egyetlen országos tanulmányi és tehetséggondozó versenye Magyarországon, amely idén 51 versenyt foglal magában..

A Református Kollégium épületében, a második emeleten található a Nagykönyvtár kiállítóterme. Milyen könyveket őriz a híres bibliotheca? Kik látogatták a könyvtárat? Többek között ezekre is választ.. A Debreceni Református Kollégium Múzeumában egyidejűleg 6 állandó kiállítás látogatható. A `Kálvinista Róma` című kiállításból megtudhatjuk, hogy miért éppen Debrecen válhatott a magyar reformátusság egyik legfontosabb központjává. Az Iskolatörténeti kiállítás a kollégiumi diákok életét mutatja be

A Debreceni Kossuth Társaság és a Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium a magyar Függetlenségi nyilatkozat kiállításnak 168. évfordulója alkalmából koszorúzási ünnepséget tartott báró Bémer László püspök emléktáblájánál április 20-án Kétezer forintos címletű, rézötvözetű emlékérmét bocsátanak ki a korábban nemzeti emlékhelyé nyilvánított Nagytemplom és a Debreceni Református Kollégium megjelenítésével. A Magyar Nemzeti Bank elnökének erről szóló rendelete a november 17-i Magyar Közlönyben jelent meg Való igaz, hogy a debreceni kollégiumnak, mint a máramarosszigeti református főiskolával közvetlen kapcsolatban álló anyaiskolának kevés szerep jutott a máramarosszigeti iskolában, de ez még önmagában koránt sem jelenti azt, hogy a debreceni kollégium ne lehetett volna a közvetett kapcsolatok szövevényes útjain-módjain a. A Debreceni Egyetem hazánk legszélesebb képzési kínálatot nyújtó felsőoktatási intézménye, egyike az ország kiemelt kutatóegyetemeinek. Sokunk alma matere 14 karával és 23 doktori iskolájával az érdeklődési körök és tudományok színes palettáját vonultatja fel, és elődje, a Debreceni Református Kollégium által.

Debreceni Református Kollégium, Oratórium (Debrecen, Kálvin tér 16.) November 13., hétfő, 11.00-12.00 Ünnepi műsor Köszöntőt mond: Dr. Kustár Zoltán rektor, Debreceni Református Hittudományi Egyetem A reformáció és a magyar nyelv Előadó: Dr. Győri János, a Református Művelődés- és Iskolatörténeti Kutatóintézet. A kommunizmus idején a Kollégium egyházi jellegét megszüntették, csak 1990-ben válhatott újra református felekezetűvé. Manapság az itt tanuló erdélyi diákok létszáma kb. 800. A Kollégium az elméleti képzés mellett szakképzést is elindított, elektronikát, autószerelést, szakácsmesterséget és fodrászatot lehet itt. Debrecen, 2013. április 12., péntek (MTI) - Nemzeti emlékhely lett a debreceni Református Nagytemplom és a református kollégium, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság által állíttatott emlékoszlopot pénteken, a város napja rendezvényei keretében avatták fel A Debreceni Tudományegyetem elődjének a több mint 475 éves Református Kollégium tekinthető. A XIX. század végén főiskolai rangot kivívott Kollégium vezetősége folyamatosan azon fáradozott, hogy az intézményt egyetemi rangra emelje. Erre azonban majd csak 1911-ben csillant meg a remény Debreceni Református Kollégium Baráti Köre. Nonprofit Organization. Debreceni Irodalom Háza - Déri Múzeum. Community Museum. Debreceni Református Egyházmegye

A Református Kollégium falai között kezdettől fogva a legmagasabb foktól a legalacsonyabbig folyt az oktató és a nevelő munka. Diákjai a köznép fiaiból - a parasztok, kézművesek, polgárok, kisnemesek soraiból - kerültek ki. A Kollégiumot minden időben a magyar nép áldozatkészsége tartotta fenn 4 Bura László, A Szatmári Református Kollégium diákjai (1610-1852), Kolozsvár, 1994. 5 Hörcsik Richárd, A Sárospataki Református Kollégium diákjai 1617-1777, Sárospatak, 1998. 6 Balogh Béla, A máramarosszigeti református líceum diáksága, 1682-1851, Debrecen, 2000 (Editione Debrecen 2012/08/08 08:00 A REFORMÁTUS KOLLÉGIUM /Kálvin tér 16/- a nagy múltú oktatási intézmény tekintélyét híres diákjai alapozták meg, kiterjedt iskolahálózata miatt lett az ország iskolája

Debreceni református kollégium híres diákja

 1. A Debreceni Református Kollégium diákéletét a kezdetektől meghatározták a diáktársadalom szerveződései és kezdeményezései. A diákönkormányzat jelleggel működő Coetus iskolai törvényszéket működtetett, intézményeket hozott létre, követte a diákok hitéletét és tartotta a kapcsolatot a Kollégium fenntartójával. Mindezek mellett ténykedett a Kollégium falain.
 2. t meghívott egyedüli ifjúsági kórus részt vehetünk egy ilyen fontos eseményen. Az ünnepély után, a Debreceni Református Kollégium szervező diákjai elvezettek
 3. A Debreceni Református Kollégium Múzeumának hivatása és legfontosabb kötelessége a Magyar Református Egyház, a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debreceni Református Kollégium szellemi és tárgyi örökségének megőrzése, értékrendjének, szellemiségének ismertetése a muzeológia és múzeumpedagógia eszközeivel
 4. A városi iskolát is a reformátori vezetés jellemezte már 1538-ban, ezért a hagyomány a Debreceni Református Kollégium alapítását ehhez az évhez köti.A Református Kollégium falai között kezdettől fogva a legmagasabb foktól a legalacsonyabbig folyt az oktató és a nevelő munka. Diákjai a köznép fiaiból -.
 5. Hasonló tételek. A Szászvárosi Református Kollégium diáksága, 1669-1848 / Szerző: Ősz Sándor Előd (1982-) Megjelent: (2006) A Szatmári Református Kollégium és diákjai : 1610-1852 / Megjelent: (2005) Kiadványok a Debreceni Református Kollégium fennállásának 475. évfordulója tiszteletére / Megjelent: (2013
 6. Híres tanárai és diákjai között találjuk a magyar szellemi élet számos kiváló alakját Áprily Lajostól Bolyai Farkason és Kós Károlyon át Szabó T. Attiláig. A kolozsvári óvári iskola 1557-ig domonkos kolostorként működött. 1557 és 1693 között a kolozsvári unitárius kollégium épülete volt. 1693 és 1724 között.

Sárospataki református kollégium híres diákjai - Dokumentumo

 1. A Debreceni Református Kollégium Múzeumában emlékkiállítása, az egykori Füvészkert helyén nyitott Déri Múzeumban pedig botanikai kiállítás látható. Az 1960-ban nyitott és ma is működő Debreceni Vidámparkot Fazekas Mihály híres művének főszereplőjéről, Lúdas Matyiról nevezték el
 2. A Debreceni Református Kollégium 1792. évi tanterve szorgalmazta a zene-és rajzoktatást, a helytartó tanács 1795. évi rendelete pedig az iparos legények rajzoktatását. A Kollégium vezetőségének nagy gondja volt, hogy tanárt szerezzen a mesterlegények oktatására
 3. Diákjai szerint hazánknak Lázár István (1861-1915) 1889-től haláláig a Bethlen Kollégium görög-latin tanára.1909-1914 közt a kollégium rektorprofesszora. Híres néprajzi és népnyelvi gyűjtő. gazdag földbirtokos családból származik. 1933-1948-ig a nagyenyedi Református Kollégium főgondnoka, az Erdélyi.
 4. Református Kollégium 1538 óta áll a mostani helyén a Református Kollégium. Ez idő alatt arany betűkkel írta be nevét a magyar és az egyetemes művelődés történetébe. Falai között kezdettől fogva a legmagasabb foktól a legalacsonyabbig folyt az oktató és a nevelő munka. Az iskola diákjai voltak többek között: Ady Endre, Arany János, Csokonai Vitéz Mihály, Móricz.
 5. Fazekas a Debreceni Református Kollégiumban kezdte meg tanulmányait, ahol a híres Hatvani István professzor is tanította. Itt kezdett érdeklődni a természettudományok iránt, mely a katonaság után fontos szerepet töltött be az életében. Egykori iskolája, a Debreceni Református Kollégium homlokzatán portréját ábrázoló dombormű, a Debreceni Egyetem díszudvarának.

Bemutatkozás - Debreceni Református Kollégium

A közel ötszáz éves múltra visszatekintő sárospataki Református Kollégium - melynek híres diákjai között található Kossuth Lajos, Gárdonyi Géza, Móricz Zsigmond - nem is lehetett volna meg olyan bibliotéka nélkül, aminek ne jártak volna messze földről is csodájára A pápai református kollégium a reformkorban A kollégium Mándi Márton István halála (1831) után is jelentős szerepet játszott a régió és a reformkori Pápa életében. Az új tanárnemzedék - többek közt Bocsor István, Tarczy Lajos - munkálkodása nyomán a kollégium új virágkorát élte Your browser does not support the audio element. Hallgassa élőben! Belépés Regisztráció Regisztráci Az ünnepséget énekszóval gazdagították a Művészeti Szakközépiskola diákjai és a Teológia és Gimnázium összevont énekkara Veresné Petrőcz Mária és Kántor Péter vezényletével. Szabó István püspök laudációjában kitért a 480. éves Kollégium örökségére, amely elsősorban nem a múltba nézést jelenti

A 3D-s térben az egér, valamint a képernyő alsó részén elhelyezett nyilak segítségével mozoghatsz. A jelen és múlt ikonjaira kattintva pedig összehasonlíthatod a Debreceni Református Kollégium udvarának mai és korabeli képét Diákjaink felkutatták a kollégium híres diákjai és tanárai munkásságát (Pápai Páriz Ferenc, Benkő Ferenc, Ifj. Zeyk Miklós, Fenichel Sámuel, dr. Sáska László, Áprily Lajos, Vita Zsigmond stb.) és foglalkoztak a Természetrajzi Múzeum, a Történelmi Múzeum valamint a Bethlen Könyvtár gyűjteményeivel Róth alkotása a Debreceni Egyetem Díszudvarának kupolája, valamint az Aula öt hatalmas, 20 négyzetméteres üvegfestménye is, amelyeken a Református Kollégium történeti kapcsolatait örökítette meg. Az üvegablakok egy 1944 szeptemberi bombázás légnyomásától megsemmisültek, de korabeli fotók és a Róth Miksa Emlékház.

1. A sárospataki kollégium jelentősége a magyar kultúrában - a kollégium története, híres tanárai és diákjai. A kiemelkedő alkotók alakjának felidézése, párhuzamok a református kollégiumok történetében (Debrecen, Sárospatak, Nagyenyed). A tanulók előzetesen felkészülnek, előadásokban ismertetik az érdekességeket A debreceni diákok külföldi egyetemeken való tanulását a XVII.- XVIII. században a magyarországi református egyház-ezen belül is a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debreceni Református Kollégium professzori kara -, a XVIII. századtól kezdve a Helytartótanács - is - szabályozta Kolozsváron jártak a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának diákjai. 2016. április 11. 20:59. Oktatási intézmények. Református Kollégium Gimnáziuma. Sárospatakról Debrecenen, Nagyváradon, a Királyhágón és Kalotaszeg falvain áthaladva érkeztünk meg Mátyás király szülővárosába, a kincses Kolozsvárra

Balogh Ferenc 1911: A debreceni református főiskola alapítványi törzskönyve. Debrecen. Barcza József (szerk.) 1988: A Debreceni Református Kollégium története. Budapest. Barcsa János 1905: A debreceni református kollégium és partikulái. Debrecen. Barcsa János 1906-1908: A tiszántúli református egyházkerület történelme A Református Kollégium. Arany viszonylag keveset utazott, ám 1833-1836 között igen mozgalmas éveket élt. 1833 őszén a Debreceni Református Kollégiumban tanult, majd 1834 tavaszán Kisújszállásra ment segédtanítónak, hogy pénzt gyűjtsön további tanulmányaihoz. 1835 tavaszán visszatért Debrecenbe, a félbehagyott félévet még befejezte, de a következőt már nem. 1836. Gyönyörű könyv került a Debreceni Református Kollégium könyvtárához. Szerző: MTI/Szerk. Közzétéve 2015-09-14. Papp László polgármester az ünnepségen elmondta, hogy az önkormányzat a vételár felével, 300 ezer forinttal támogatta annak a díszes albumnak a megvásárlását, amelyet Dávidházy Kálmán, az egykori híres.

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának és Általános Iskolájának diákjai minden karácsony előtt különleges programokon vesznek részt, amellyel nemcsak időben, de lelkileg is egyre közelebb kerülnek az ünnephez 475 éves a Debreceni Református Kollégium. 514 ember kedveli. Közössé Olvassunk együtt, könyvbarátok! 2. címmel háromfordulós vetélkedőt szerveztünk a Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája és a DRHE Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolája felső tagozatos diákjai részére. 5-8. osztályos tanulókból alakult 3-4 fős csapatok.

Debrecen, a reformáció városa - velünk élő történelem a

 1. A vizsolyi biblia egyik eredeti példánya is látható a debreceni Református Nagytemplomban. A vizsolyi biblia - amely a Debreceni Református Kollégium tulajdona - megtekinthető lesz a látogatók számára a Nagytemplom Egyháztörténeti Kiállításának részeként - adta hírül az MTI
 2. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona, Debrecen, Hungary. 3,184 likes · 66 talking about this · 1,481 were here. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona, amely..
 3. A Református Kollégium Múzeuma és a Szabó Magda Emlékház idén is csatlakozik a Kulturális Örökség Napja országos rendezvénysorozathoz. Szombaton, szeptember 21-én élő interpretációs tárlatvezetésre..
 4. Debrecen, Kollégium Biczó Ferenc Budapest, Szenczi M. A. Horváth Bianka a debreceni Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola diákjai szerepeltek a legsikeresebben ezen a versenyen. Ezért Őket is megilleti a egeredményesebb iskola cím. állatmesék, tündérmesék, híres meseírók művei szerepeltek. Afrikai és.
 5. dennapi eseményt. Isten veletek cimborák! Borítón: Debrecen, 2019. május 3. Ballagás a debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban 2019. május 3-án. MTI/Czeglédi Zsol
 6. t a híres debreceni kollégium partikulája működött.Az iskolaépület 1570-ig elemi és alsó gimnáziumi évfolyamoknak, majd hat.
 7. t a világi előadók - mondta el az MTI-nek Berkesi Sándor Liszt Ferenc-díjas karnagy, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának docense, a Tiszántúli Református Egyházkerület nyugalmazott zenei igazgatója, a Debreceni Református Kollégium Kántusának vezetője, akit Kossuth.

Református iskola veresegyház igazgató - Dokumentumo

A Kollégium, mely hazánk legrégibb, megszakítás nélkül működő iskolája, nemcsak a Magyarországi Református Egyház történetének, hanem csaknem egy félévezredes magyar kultúrtörténetnek is élő tanúja. Sorsát beszédesen kifejezik Debrecen város régi címerének, egyben református egyházunk címerének szimbólumai A Debreceni Egyetem Botanikus kertje - Debrecen - látnivalók Debrecenben. Több mint 190 éves múltra tekint vissza Debrecenben a füvészkert. A jelenlegi kert elődje a Déri Múzeum helyén - korabeli nevén Pap taván - létesített kert volt, amelynek területét 1807-ben jelölte ki Debrecen város akkori tanácsa

Kiadványok - 475 éves a Debreceni Református Kollégiu

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA ÉS DIÁKOTTHONA Debrecen, Péterfia u. 1-7, 4026 Telefonszám: (06 52) 614 896 Email cím: refi@drkg.hu honlap: drkg.hu DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA ÉS DIÁKOTTHONA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2021/2022. TANÉVR A három csillagos Hotel Rudolf a gyógyvízéről híres Hajdúszoboszlón, a fürdőkomplexumtól 5 percre található, elegáns, mediterrán hangulatú, 4 szintes wellness szálloda. A szálloda lifttel ellátott épületet és kényelmes szobákat kínál. 1.6 km (1 mi) a városközponttól. Debrecen - Református Kollégium - 20.2 k