Home

Kompetencia alapú óvodai programcsomag letöltés

Kompetencia alapú programcsomagok Szabad Iskolákért

SZIA-adománybolt © Szabad Iskolákért Alapítvány 2006-202 Kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése a Dunaújvárosi Óvodában . Dunaújvárosi Óvoda szervezeti felépítése Vezető Szakmai vezető Humán erőforrás menedzser Aprók Háza Gazdasági vezető Bóbita Százszorszép Római városrészi Szivárvány Zalka Máté u Kompetencia alapú programról. Óvodai nevelés. A fejlesztés célja. A Kompetencia alapú óvodai programcsomag az Óvodai nevelés országos alapprogramjának szellemiségében készült - az alapelvek, az óvodakép, a gyermekkép, a játékközpontúság, a szellemiség és a szemléletmód tekintetében A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben című pályázat elnyerésével lehetőség nyílt rá, hogy óvodánkban egy csoportba bevezessük ezt a fejlesztést. Két óvodapedagógus és az óvoda vezetője vesz részt a programban

A kompetencia alapú óvodai programcsomag olyan lehetőségek tárházát kínálta intézményünknek, amelyben óvodánkra jellemző minden helyi sajátosságot ki tudunk egészíteni, színesebbé tudunk tenni, tartalmi- gyakorlati és elméleti szempontból is. Lehetőséget kaptak pedagógusaink is a szemléletbeli megújulásra, ehhez. A kompetencia alapú óvodai programcsomag A komplexitás három nagy kategóriája elkészült: az óvoda-iskola átmenet, az integráció, inklúzió az érzelmi, erkölcsi nevelés, játék A programcsomag I. témaköre az óvoda-iskola átmenet Amikor óvoda-iskola átmenetről van szó, akkor azonos elvek mentén való fejlesztésről. A_Programcsomag_elemeinek_beepitese.doc fájl letöltése. Fájl letöltése fájlméret: 1.8MB. Megosztom facebookon. Gyors letöltés. Gyors letöltés. Letöltés sebességkorlát nélkül! Letöltés akár több szálon!* Letöltésvezérlő támogatás!* Becsült letöltési idő** : 2 mp Program-fejlesztés az óvodai nevelés kompetenciaterületén 2009 . Program-fejlesztés az óvodai nevelés kompetenciaterületén 200 A kompetencia alapú programcsomagok intézményi adaptálásának tapasztalatai, lehetőségei és feltételei 1 CIVITAS Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Budapest, május 04. A kompetencia alapú programcsomagok intézményi adaptálásának tapasztalatai, lehet..

Kompetencia alap vodai programcsomag bevezetse a

Új utak az óvodai nevelésben. A kompetencia-alapú nevelés bevezetése a tápiógyörgyei Községi Óvodában. Óvodánk bekapcsolódott egy olyan pályázati lehetőségbe, amely az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapból származó támogatások együttességéből jött létre, Felkészítés a Kompetenica-alapú oktatásra c. pályázat 0. Kompetencia alapú óvodai nevelés alapelveivel és alkalmazásának módjaival. Szándékunk szerint Nevelési Programunk biztos támpontot ad az óvónők nevelőmunkájához. Pedagógiai célkitűzéseink, feladataink, gyakorlatunk pontosabb megismerésének lehetőségét kínálja szülőknek, az óvodafenntartónak, a nevelésbe

csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre, majd a 2010.-2011. nevelési év szeptemberétől további két óvodai csoportban a Helyi Nevelési Programunk tematikus tervéhez illesztettük a Kompetencia Alapú Óvodai Program tématerveit. A programcsomag bevezetése, alkalmazása és fenntartása a 2010/2011-e Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra. 2 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív pedagógia - Érzelmi és erkölcsi nevelés kérdésköre. ÓVODAI kompetencia. A kompetencia alapú programcsomagot 2006-ban a nagycsoportban vezettük be. 2007-től már 3 soportban kezdtük alkalmazni a bevált módszereket, melyben újdonság a csoportmunka előtérbe helyezése. Az éves nevelőmunkánkat a 4 őselem köré csoportosítjuk: levegő, tűz, víz, föld. Az óvoda megalapozza a. Dabas Város Önkormányzatának hivatalos weboldala, amely tartalmazza a várossal kapcsolatos összes fontos közéleti, kulturális, idegenforgalmi és szolgáltatási információt

Az eszközök rendszert alkotnak, közös pedagógiai elvekre épülnek, lehetőséget adnak arra, hogy az iskola sokszínű feladatait és az óvoda színes világát egységes pedagógiai kultúra alapján kezelhessük, valamint teljes eszközrendszert nyújtanak a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez • Kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése a nagycsoportban, 21 gyermek bevonásával. • Természetvédelem és egészséges életmód témakörben 3 hetet meghaladó projekt kidolgozása és megvalósítása. • Néphagyományok témakörhöz kapcsolódó témahét kidolgozása és megvalósítása

Kompetencia alapú programról - mindenovi - G-Portá

Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra című pályázat első továbbképzés történt meg december 14-én, a Dunaújvárosi Óvoda székhelyén, - ahol az egységvezetők és a HEFOP pályázatban résztvevő általános iskolák képviselői vettek részt 5 éve. 0. Tájékoztatom, hogy a HEFOP 3.1. projekt - amelynek keretén belül az oldalon található oktatási csomagok keletkeztek - fenntartási időszaka lejárt. Tájékoztatom továbbá, hogy ezzel együtt a felhasználási jogok, amelyek az Educatio Nkft-t illeték meg a tartalmakkal összefüggésben, szintén hatályukat vesztették A kompetencia alapú óvodai programcsomag alkotóinak tehát nem volt, nem is lehetett az a szándéka, hogy a tématervjavaslatok alkalmazását kötelezővé tegyék. 2 r Lásd például: d . ba k o N y i aN N a: Játék - tanulás - érzelem - erkölcs. Pedagógiai koncepció 3. www. sulinovaadatbank.hu Óvoda. Koncepció Itt vagy most: Óvoda » Kompetencia alapú óvodai program bevezetése. Legfrissebb Hírek. ÓVODAI BEIRATKOZÁS. 2021.03.12. Tájékoztatás a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozásról 2021.április 22. (csütörtök) 6:30-18:00 óráig. 2021.április 23. (péntek) 6:30-18:00 órái

az óvoda Alapító okiratának belső tartalmi változtatására nincs szükség a kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazása miatt; az óvodát továbbra is a gyermekközpontúság, a gyermeki személyiség értékként kezelése jellemzi Ehhez nyújt segítséget a Kompetencia alapú óvodai programcsomag, mely az Óvodai nevelés országos alapprogramjának szellemiségében - alapelvek, óvodakép-gyermekkép, játékközpontúság, szemléletmód - készült. Ez a szellemiség és programcsomag biztosítja a további kulcskompetenciák megalapozását is

Kompetencia alapú oktatás - atw

Letölthető jelentkezésilap. Óvoda. Óvodásaink különleges gondozást, speciális ellátást, egyéni bánásmódot igényelnek. Óvodánk feladata, hogy a gyermekek fogyatékosságából eredő hátrányokat megelőzze, csökkentse, segítse a gyermekek beilleszkedését szűkebb és tágabb környezetükbe. A kompetencia alapú. A kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazása a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodájában Egészségnevelés - moduláris oktatási program Életpálya-építés kompetencia alapú programcsomaggal és mentálhigiénés projekt megvalósításával Főiskolai hallgatók gyakorlati képzés 2009 szeptemberétől óvodánk két csoportjában a 3-as Őzike és a 6-os Maci csoportban a Kompetencia alapú óvodai programcsomag JMK programunkba való beillesztésével folyik a gyermekek nevelése, fejlesztése. A két csoport óvónői: Csaba Jánosné, Dr. Brassányiné Pillmann Julianna

Programfejleszts az vodai nevels kompetenciaterletn 2009 A

A kompetencia alapú óvodai programcsomag fejlesztő hatásának vizsgálata az inkluzív német nemzetiségi óvodai nevelésben. Vámi, Gabriella. Megjelenés dátuma: 2011. Kulcsszó: sajátos nevelési igényű gyermekek -- hátrányos helyze A Kompetencia alapú óvodai programcsomag az Óvodai nevelés országos alapprogramjának szellemiségében készült - az alapelvek, az óvodakép, a gyermekkép, a játékközpontúság, a szellemiség és a szemléletmód tekintetében. Ugyanakkor a XXI. század szellemiségének megfelelően a kompetencia, mint központi kategória hatja.

• óvodák esetében legalább egy óvodai csoportban komplex óvodai program, programcsomag bevezetése , alkalmazása • kollégiumok esetében a szociális, életviteli és környezeti , valamint az életpálya-építési kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása , 14 Közoktatás Letöltés 2 581 KB Kiemelt célok és feladatok U7 - U13 KOROSZTÁLYOK Mérkőzésjáték megfigyelése Irányított és felügyelt mérkőzésjáték A legnehezebb edzői feladat Gyorsan változó játékhelyzetek észlelése Mérkőzés, szülők. KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉ Bevezetésre került a kompetencia alapú óvodai programcsomag. A gyermekek legfontosabb tevékenysége a játék, melyhez elegendő időt és változatos eszközöket biztosítunk. Sokféle játékos tevékenység szervezésével valósítjuk meg az ismeretszerzést, ezáltal fejlődnek képességeik Az Ajka Városi Óvoda Katica Óvodájában, a NAPSUGÁR csoportban a 2009/2010 nevelési évtől kezdve a Kompetencia alapú programcsomag adaptálásával, ajánlásaival dolgozunk. A tevékenységben megvalósuló tanulási folyamat alapritmusát a négy őselem: Levegő, Tűz, Víz, Föld..

Jul 6, 2017 - Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/ DE OEC Óvoda Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek Letölthető jelentkezésilap. Óvoda. Óvodásaink különleges gondozást, speciális ellátást, egyéni bánásmódot igényelnek. Óvodánk feladata, hogy a gyermekek fogyatékosságából eredő hátrányokat megelőzze, csökkentse, segítse a gyermekek beilleszkedését szűkebb és tágabb környezetükbe. A kompetencia alapú.

A kompetencia alapú programcsomagok intézményi

  1. 2009. szeptember 01-jétől napi munkánkban alkalmazzuk a kompetencia alapú óvodai programcsomag elemeit. Ez az óvodai. programcsomag nem nevelési program, a kompetencia alapú nevelés hatékony megvalósítását segítő szemléletmód, módszer, a hozzá kapcsolódó eszközrendszerrel
  2. A kompetencia alapú óvodai programcsomag fejlesztő hatásának vizsgálata az inkluzív német nemzetiségi óvodai nevelésben . By Gabriella Vámi. Abstract. A készségek specifikált rendszerét, melyek szükségesek és elégségesek egy adott cél eléréséhez, kívánom munkámban a 3-7 éves életkorú gyermekeknél vizsgálni.
  3. IKT alapú módszerek megismerése és alkalmazása; az egész életen át tanulás képességének megalapozása; az esélyegyenlőség elvének érvényesülése. A projekt megvalósításának tervezett időszaka: 2009-06-02 - 2010-08-31. Óvodánkban a kompetencia alapú óvodai oktatás a Maci csoportban kerül bevezetésre

Ehhez nyújt segítséget a Kompetencia alapú óvodai programcsomag, mely az Óvodai nevelés országos alapprogramjának szellemiségében - alapelvek, óvodakép-gyermekkép, játékközpontúság, szemléletmód - készült. Ez a szellemiség és programcsomag biztosítja a további kulcskompetenciák megalapozását is TÁMOP Szakmai felkészítő nap a kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetéséhez Author: Felhasználó Last modified by: Pappla Created Date: 6/13/2009 1:54:00 PM Document presentation format: Diavetítés a képernyőre (4:3 oldalarány) Company: WXPEE Other title Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés című pályázathoz kapcsolódó témahetek és projektek lezajlott tevékenységeibe. Kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetésére került sor 2009/2010 tanévben az óvoda Biga-csiga kiscsoportjában. Maga a programcsomag is új fogalom volt számunkra A kompetencia alapú óvodai programcsomag. célja, hogy a gyermekek felfedezzék képességüket, készségüket, azokat fejlesztve kialakuljon egészséges önbizalmuk én tudatuk és ez által képesek legyenek az élethosszig tartó tanulásra, amely segíti őket abban, hogy az életük során eléjük gördülő akadályokat. A HEFOP 3.1.2 pályázat keretében óvodapedagógusaink egy része birtokába juthatott a kompetencia alapú óvodai programcsomag használatát segítő ismereteknek. Szándékunkban áll a projekt keretében megvalósuló tapasztalatokat a projektbe be nem vont óvodai csoportoknál is hasznosítani, továbbfejleszteni

Kompetencia-alapú Programcsoma

  1. Óvodai programcsomag bevezetésének tapasztalatai - első félév Gyula Mágocsi úti óvoda - Pillangó csoport A programcsomag bevezetése csoportunkban 2009. szeptemberében kezdődött el. Szerencsésebbnek tartottuk volna, ha a bevezetést megelőzte volna az elméleti képzés 2009. nyarán, hiszen a p..
  2. Részt veszünk az kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetésében. Pedagógiai munkánk sikerességéhez óvodánként jelenlévő fejlesztőpedagógusaink mellett külső szakemberek is hozzájárulnak (gyógypedagógus, logopédus, konduktor, Nevelési Tanácsadó szakemberei, orvosok, védőnők, egészségfejlesztő, stb.
  3. Dec 19, 2018 - Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzí. t az iskolába való átmenetet segít ő, tevékenységgel kapcsolatos program
  4. A kompetencia alapú óvodai programcsomag fejlesztési kompetenciájának sajátos elemei, Dr. Pála Károlyt idézve: Az ismeretek, azok alkalmazási képessége és az alkalmazásban megfelelő motiváció, illetve attitűd, együttesen jelölik ki azokat a képességrendszereket, képességhalmazokat, amelyeket egy adott terület.
  5. t a TÁMOP 3.1.11.-12/2-2012-0018 Szebbet, jobbat a Kastély Óvodában Nagyrédén óvodafejlesztési pályázatból adódó kötelező feladatok beépítése miatt készült egy újabb dokumentum
  6. A megfogalmazott helyi óvodai program általunk, személyiségünkön keresztül valósul meg. Az önképzés folyamatos belső igény, melyhez az anyagi lehetőségek függvényében támogatást kapunk. 2009/2010-ben egy csoport - pályázati támogatással - a Kompetencia alapú óvodai programcsomag elvei alapján szervezte az óvodai.

A kompetencia alapú óvodai programcsomag fejlesztő hatásának vizsgálata az inkluzív német nemzetiségi óvodai nevelésben. Vámi, Gabriella. Date: 2011. Subject: sajátos nevelési igényű gyermekek -- hátrányos helyzet halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek -- kompetencia alapú nevelés -- óvodásko Kompetencia alapú óvodai programcsomag eszközi elemeinek beszerzése a táci Százszorszép Óvodában. A projekt célja. Rövid távú konkrét cél: A projekt során beszerzésre kerülnek azon speciális eszközök, amelyek szükségesek a kompetencia alapú programcsomag magasabb szintű megvalósításához Módosított helyi nevelési programunk, mely tartalmazza a kompetencia alapú óvodai programcsomag elemeit, a továbbiakban is nevelőmunkánk alapját képezi, az óvoda valamennyi csoportja számára. Nevelőmunkánk során a pályázatban igényelt eszközöket folyamatosan használják óvodásaink

Görbeháza Község Önkormányzata projekt javaslatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési terv Társadalmi Megújulás Operatív Program , TÁMOP-3.1.4 /08/2. felhívás keretén belül meghirdetett Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben című pályázatra A kompetencia alapú programcsomag négy őselem / TŰZ, VÍZ, FÖLD, LEVEGŐ/ köré épülő tartalmát, sikerült jól összehangolni a helyi óvodai programunkkal Sok új ötletet kaptunk a témák feldolgozásához, amely gazdagítja módszertárunkat, ugyanakkor mi is kiegészíthetjük saját ötleteinkkel a programot Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben ÓVODAI PROGRAMCSOMAG ÓVODAI PROGRAMCSOMAG b) A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása H. h. gyerekek és a sajátos nevelési igényű gyerekek többségi óvodákban, iskolákban való integrálását elősegítő. 2011/12-es nevelési évben új munkaközösség alakult, Képességfejlesztő,kompetencia alapú nevelés címmel. A munkaközösség megalakulásának célja: A kompetencia alapú programcsomag elemeinek beépítése Gyula város Egyesített Óvodájának valamennyi csoportjában - legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása; - Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: A Kt. 52.§ (3) szerint a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5-10-15%.

- A kompetencia alapú oktatási programok, programcsomagok, az óvodai programcsomag komplex alkalmazását támogató módszertani képzés (a választott oktatási programnak és kompetenciaterületnek megfelelően kötelező) - Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés (valamennyi az. A közalkalmazotti jogviszony : • Főiskola, óvodapedagógus végzettség, szakvizsga, • gyakorlati tapsztalat a kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazásában kozigallas.gov.hu - 3 hónapja - Mentés. élelmezésvezető. Ősi, Veszprém megye Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőd KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI NEVELÉS Mottónk: Mondd el és elfelejtem, mutasd meg és megjegyzem, engedd, hogy csináljam és megértem.. Nevelési programunkat továbbfejlesztettük a kompetencia alapú nevelés megvalósítását segítő óvodai programcsomag beépítésével 2009. szeptemberétől 1 óvodai gyermekcsoportban a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program keretében

ÓVODAI kompetencia - ranoi

A sikeres pályázatnak köszönhetően az óvoda mindkét csoportjában alkalmazásra kerül a komplex programcsomag, amely a négy természeti elem - a föld, a levegő, a tűz, a víz - témakört tartalmazza. Az iskola öt bevont tanulócsoportjában indul el a kompetencia alapú oktatás a következő kulcskompetencia területen: 1. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben. Óvoda-iskola átmenet támogatása. legalább egy tanulócsoportban további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása A kompetencia alapú óvodai programcsomag megvalósítása kapcsán, egy három hetet meghaladó projekt megvalósítására került sor. A projekt elsődleges célja a természetismeret és természetvédelemi ismeretek szerzése, képességek kialakítása

Befogadó óvodai légkörben a gyermeki személyiség kibontakoztatását a gyermekek jogainak ismeretében valósítjuk meg. Nevelésünkben érvényesülnek különböző innovatív pedagógiai törekvések, megismertük és három óvodánkban alkalmazzuk a Kompetencia alapú óvodai programcsomag ajánlásait A kompetencia alapú óvodai programcsomag adaptálásának ajánlott folyamata, módszerei, a helyi nevelési programban történő tartalmi megjelenítés lehetőségei 18 Sári Éva A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása - szociális, életviteli és állampolgári programcsomag a 1-6. évfolyam számára 37 Sári Év - Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázat. A Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Dózsa Gy.u. feladat-ellátási helyén két óvodai csoportban- egy kicsi és egy középső- vezették be és alkalmazzák a kompetencia alapú óvodai programcsomagot

Az óvodai nevelés jövője - szabályozás, tartalom és fejlesztés. Kovács Erika főtanácsos, óvodai referens - Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztály. 14 15-15 00. A kompetencia alapú óvodai programcsomag hozadéka. Labáth Ferencné vezetőmentor - Educatio Kht. 15 00-15 15. Szünet. 15 15-16 0 A kompetencia alapú óvodai programcsomag az Óvodai nevelés országos alapprogramjának szellemiségében - alapelvek, óvodakép-gyermekkép, játékközpontúság, szellemiség és szemléletmód - készült. Ugyanakkor a XXI. század szellemiségének megfelelôen a kompetencia mint központi kategória hatja át az egész.

A kompetencia alapú óvodai programcsomag értékrendje összhangban van az Óvodai nevelés országos alapprogramjá ban foglaltakkal, azzal az óvoda- és gyerek- képpel, azokkal az eljárásokkal, amelyek abban vannak kifejtve Kompetencia alapú oktatási programcsomagok fejlesztése Magyarországon . óvodai nevelés, szövegértés-szövegalkotás, matematikai-logikai kompetencia, idegen nyelvi kompetenciák, szociális, életviteli és környezeti kompetenciák, A programcsomag meghatározása Az óvodai programcsomag bevezetésének tapasztalatai - második félév. Mágocsi úti Óvoda - Pillangó csoport. A második félévben a Víz, Föld és a Levegő modul került feldolgozásra. A kompetencia alapú programcsomag szerint július - augusztus - szeptember a Levegő projekt hónapjai A kompetencia Alapú Óvodai programcsomag tapasztalatai óvodánkban 2011-2012 nevelési évben 2012 november 19 - 21:19 hétfő | baloghnelakatosmarta A zagyvarékasi Óvodában ,minden csoportban bevezettük, alkalmazzuk a kompetencia alapú óvodai programcsomagot,mint komlex személyiségfejlesztés hatékony eszközét TÁJÉKOZTATÓ A KOMPETENCIA ALAPÚ PROGRAMCSOMAG ÓVODAI BEVEZETÉSÉNEK ELŐREHALADÁSÁRÓL A programcsomag bevezetése a projekt-munkaterv alapján a megfelel ő ütemben halad. A bevont pedagógusok a pályázatban vállalt humán er őforrás innovációt a továbbképzésekkel teljesítették

Anyanyelvi nevelés a kompetencia alapú programcsomag szellemében. Elkészült anyagok: Beszédészlelés-megértés gyakorlatai; Játékajánló; Inkluzív nevelés (a következő megbeszélés előkészítése) Az anyanyelv áthatja az élet minden mozzanatát, az óvodai nevelés teljes folyamatában jelen van, annak szerves része Dec 19, 2018 - Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzí 10. Az óvodában hangsúlyozott-e, a kompetencia alapú nevelés és megfogalmazódnak-e az óvoda nevelési programjában az azzal kapcsolatos elvárások, feladatok ? ( Itt meg kell jegyezni, hogy a kompetenciaalapú óvodai programcsomag nem nevelési program. A kompetencia alapú nevelés hatékony megvalósítását segít

Kompetencia alapú oktatás bevezetése a 2

Nevelőtestületünk innovatív szemléletének következő állomása a TÁMOP 3.1.4. pályázat volt, amikor bevezetésre került két csoportban a kompetencia alapú óvodai programcsomag 2009 szeptemberétől, majd 2010 szeptemberétől minden csoportban. Óvodánk Madárbarát Óvoda és 2012-ben elnyertük a Zöld Óvoda címet is Ezen uniós pályázat részeként került bevezetésre két csoportunkban a kompetencia alapú óvodai programcsomag, melynek fenntarthatóságát az elmúlt öt évben folyamatosan biztosítottuk. A 2012. évi TÁMOP 3.1.7. számú referencia pályázat nyerteseként előminősített intézményként két szakmai Jó gyakorlattal.

A kompetencia alapú programcsomagok Sulinet Hírmagazi

A kompetencia alapú óvodai nevelés elvei szerint: a gyermekek megfigyelésén alapuló mérési és értékelési rendszer A rögzítés módja tetszőleges, (a programcsomag táblázatot ajánl), jó, ha szöveges is (évente kétszer minimum) - Illeszkedhet a saját programban rögzített mérési módszerekhez is, ez esetben a. (a kompetencia alapú programcsomag alapján) VÍZ Környező világ tevékeny megismerése Élő-élettelen 1) Hó, víz, jég 2) Téli csapadékfajták 3) Állatok védelme 4) Téli örömök 5) Vízi madarak Matematika 1) Hó, víz, jég 2) Hógolyó 3) Nyomkövetés 4) Téli sportok 5) Nagy ho-ho-horgász Vizuális 1) Vízbe fújt buboré Be kellett építeni, a TÁMOP 3.1.4. -08/2-2008-0042 pályázati szerződésnek megfelelően, a kompetencia alapú óvodai programcsomag adaptálását a bevezető csoportokban, és felmenő rendszerben történő részleges adaptálását. Az Alapító Okiratnak megfelelően a Sajátos nevelésű gyermekek óvodai nevelésének feladatait i A kompetencia alapú programcsomagok egyik nagy hozománya, hogy egy egységes koncepció keretében - többé-kevésbé - koherens, szakmailag hiteles, illetve hitelesített tananyag született a pedagógusoknak szóló instrukciókkal. Óvoda, Általános Iskola, Elmondható, hogy az összes programcsomag típus közül a. A kompetencia alapú óvodai program csomag a magyar óvodapedagógiai értékekre épített, a ma gyermekének szól, és a jövő nemzedékét fejleszti. Óvodánk pályázati úton megnyerte a kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetéséhez szükséges anyagi forrást, közel 7 millió forintot

Óvodánk a Kompetencia Alapú Óvodai Programcsomag elemeit építi be a tervező, illetve a gyakorlati munkába. Ezen kívül helyi sajátosságunk a környezettudatos szemlélet és az egészséges életmód. Dolgozóink 1 fő óvodavezető, 1 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő kertész, 8 fő óvodapedagógus, 4 fődadus néni, 1 fő. TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése TÁMOP 3.1.5 Pedagógus továbbképzés Cím: 2510 Dorog, Otthon tér 2. Irodalom: 60 éves a <st1:pdózsa>Dózsa óvoda (Az intézmény kiadványa - 1999) 70 éves a Dózsa óvoda (Az intézmény kiadványa - 2009) Házirend . SZMSZ . OVI Vár! Dorog Városi Óvoda nevelési.

JMK óvoda - Innováci

A kompetencia alapú óvodai programcsomag hozadéka a programcsomag felhasználói körében A gyerekek számára Mottó: mindegy, hogy képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled telhető legjobbat formáld belőlük és általuk. (Weöres Sándor: A teljesség felé A Kompetencia Alapú Programcsomag - óvodai programcsomag hangsúlyozza a csoportban történő együttdolgozás, a csoportmunka fontosságát, a gyerekek játszva sajátították el a kooperáció szabályait, megtanulták elfogadni az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, megtapasztalták, illetve megismerték saját képességeiket. - Kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése további két csoportban - Óvodapedagógusok módszertani megújulása - Az óvoda nyitottságának továbbfejlesztése Szükséges dokumentumok: - Pályázati adatlap - Esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv - Komplex és IKT helyzetelemzés - Szakmai feladatterv. Kompetencia-alapú nevelés az óvodánkban. 2009. szeptember 01-től óvodánkban, 2 óvodai csoportban (a Napraforgó középső-és a Napsugár nagycsoportban) került bevezetésre a kompetencia alapú programcsomag. Ősszel továbbképzésen vettünk részt, amely során megismerkedtünk a kompetencia alapú óvodai oktatási programcsomag.

A Csengődi Napközi Otthonos Óvodában hosszú évek óta zajlik szervezett, komplex nevelés és fejlesztés az óvodás korú gyermekek körében Kuncz Tímea óvodavezető lelkiismeretes irányításával. A kompetencia alapú óvodai program keretein belül a gyermekek tevékenységeinek tervezése és szervezése 3 életkorra lebontva, 4 őselem köré csoportosul: levegő, tűz, víz. A gyerekek óvodai életét - tevékenykedtetésüket, ismeretszerzésüket - a játékra alapozva szervezzük meg,. Nevelési módszereink között szerepel a Kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése, mely nagy hangsúlyt fektet az egyéni, illetve mikrocsoportos tapasztalatszerzésre, a differenciált fejlesztésre, az óvoda.

ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai

Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22) Pályázó neve Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvoda Pályázó címe Gárdony Posta utca 20 2483 Feladat -ellátási hely neve Gárdonyi Tagóvod Az óvodában minden óvodapedagógus megismerte a kompetencián alapuló komplex óvodai programot, ebben az irányban többen továbbképzésen vettek és vesznek részt. Különbség mutatkozik abban, hogy a kompetencia programcsomag tématerv-javaslatokat, kiegészítő kiadványokat és értékelési eszközöket kínál

A Kompetencia Alapú Óvodai Programcsomag bevezetése kiegészíti, teljessé teszi pedagógiai munkánkat. Csoportjaink. Kanga csoport: Tigris csoport: Zsebi Baba csoport : Nyuszi csoport: Füles csoport: Róbert Gida csoport: Alapítványunk. Nagykör Óvodai Alapítvány Adószám: 18320145-1-02 A 2009/2010-es nevelési évben a TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben elnevezésű pályázat keretében az akkori három feladatellátási helyen 1-1 gyermekcsoportban valósult meg a kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése Kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése mindkét óvodai csoportunkban. Iskolánkban a 2008/2009-es tanévtől felmenő rendszerben: Idegen nyelvi (angol) programcsomag bevezetése az iskola 7. évfolyamán. Szociális programcsomag bevezetése az 1., 5. és 7. évfolyamokon. Szövegértés ?B? program az 5. évfolyamon Kompetencia alapú óvodai programcsomag szemléletben, alapelvekben, célokban, feladatokban, nevelési módszereiben és eszközeiben egyaránt harmonizálnak, ezért a kapcsolódási pontok mentén, a két program illesztése egymást támogató, erősítő rendszerré formálható A kompetencia alapú programcsomag az Óvodai nevelés országos alapprogramjának elveinek megfelelően készült, ugyanakkor a XXI. sz. szellemiségének megfelelően a kompetencia, mint központi kategória hatja át. Az óvodapedagógián belül a programcsomag új kategória. Egyrészt egyes elemei részekként felhasználhatók bármely. csoportokban a kompetencia-alapú óvodai nevelés szellemisége, amely színesebbé, változatosabbá tette intézményünk egészét. Felmenő rendszerben vállaljuk az elkövetkező években a programcsomag részleges adaptációját. Fontosnak tartjuk azon kompetenciák / képességek és készségek alapozását/ amely