Home

Digitális kompetencia az oktatásban

Digitális kompetenciák az oktatásban - IKT az oktatásba

Az egész blog gyakorlatilag azért jött létre, hogy az IKT fontosságát, iskolai keretek közé való beépítését és a digitális kompetenciák fontosságát hangsúlyozza. Ez olyannyira szükséges, hogy a Nemzeti Alaptanterv (NAT) is kitér a fejlesztendő kompetenciáknál a digitális kompetenciákra. Matematika és kémia tanítására hivatott tanárként nyilván az az. Digitális kompetencia megvalósulása az oktatásban. A NAT a kulcskompetenciái között tartja számon a digitális kompetenciát, melynek jelentőségét szükséges, ha minden pedagógus tudatosítja magában. Ebből kifolyólag figyelmet kell fordítaniuk erre a fejlesztendő területre, hiszen a diákoknak ezeket az ismereteket a. A digitális kompetenciákat szerintem a következő kép jól mutatja be. Ezek ismeretében jön a kérdés: Én mint leendő tanár hogyan tudom ennek a kompetenciának a fejlődését támogatni a diákjaimnál. A digitális kompetenciák éltbe vágóan fontosak tudnak lenni egy ember életében, amikor már a kisgyerekek kezében is telefont és tabletet lehet látni

Digitális kompetenciák fejlesztése és implementációja az oktatásban. Saád Judit, Nóbik Attila: Pedagógusok és intézményvezetők digitális kompetencia-fejlesztése és implementáció - nemzetközi tapasztalatok és hazai lehetőségek. Tráserné Horváth Annamária, Bőczén Csaba, Orosz László: A digitális kompetencia. Digitális kompetenciák a felnőttképzésben, -oktatásban dolgozók számára. Erasmus+ projektet tervez a címben szereplő területen és projekt partnereket keres? 2019. december 1. és 4. között partnerkereső szemináriumot szerveznek Kölnben, Németországban A digitális kompetenciák szerepe az EU oktatási terveiben 5 Kompetencia Meghatározás Idegen nyelvi kommun i-káció Az idegen nyelvi kommunikáció nagyjából ugyanazokat a fő terüle-teket öleli fel, mint az anyanyelvi kommunikáció: a gondolatok, érzések és tények szóban és írásban történő megértésének, kifejezé

Digitális kompetencia megvalósulása az oktatásban - Kovács

Digitális kompetenciák fejlesztése és implementációja az oktatásban Saád Judit, Nóbik Attila: Pedagógusok és intézményvezetők digitális kompetencia-fejlesztése és implementáció - nemzetközi tapasztalatok és hazai lehetőségek Tráserné Horváth Annamária, Bőczén Csaba, Orosz László: A digitális kompetencia elváráso A 21. században egyre fontosabbá válik a digitális kompetencia. Ma már elvárás, hogy mindenki értsen a számítógépekhez és a digitális eszközökhöz vagy legalábbis tudja őket használni. Mivel a legtöbb háztartásban van már laptop és a gyerekek nagy része is rendelkezik okostelefonnal vagy tablettel, ezért elkerülhetetlen, hogy az oktatásban is elkezdjük használni.

Digitális kompetenciák az új Nat tervezetben. October 3, 2018. October 3, 2018. noriblogja. Azért választottam ezt a feladatot, mert úgy gondolom, hogy egy nagyon aktuális kérdést érint és leendő tanárként tisztában kell lennünk azzal, hogy feltehetőleg milyen alapelveket kell majd követnünk, ha elkezdünk dolgozni. Úgy. A digitális műveltség egyre fontosabb szerepet tölt be hétköznapjainkban, a magánéletben és a munkában egyaránt, amelynek jelentőségét az oktatásban is felismerték. A digitális kompetencia fejlesztése nélkül a 21. századi gyermek később sokkal nehezebben boldogulhat a munkaerőpiacon Digitális eszközök az oktatásban •Összefoglalás A külső motivációnál hatékonyabb a belső motivációs mechanizmus, amire kifejezetten alkalmas a gamifikáció. Az ember ösztönösen szereti a játékos közeget, újdonságokat, ismeretlen területek felfedezését, a kihívásokat jelentő izgalmas kalandokat

IKT-eszközök és digitális kompetencia A XXI. században szerintem elengedhetetlen az informatikai tudás, a számítógéphasználat mindennapos tevékenységgé vált, és egyre inkább háttérbe szorítja a papír alapú információszerzést- és áramlást. Az oktatásban ugyanakkor, szaktól függetlenül bárhol lehet alkalmazni. A digitális kompetenciák fejlesztése azonban általános elvárássá vált az életben, ezért ma már egyetlen pedagógus sem kerülheti el a digitális eszközök használatát, különben azok a gyerekek, akiknek nincs innovatív tanára, jelentős hátrányba kerülnének a többi diákkal szemben Az előadás a hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztési eszközeit, lehetőségeit mutatja be, melyek sokkal intenzívebben jelen vannak a tanulás elektronikus formájában, mint az osztálytermi oktatásban. A hatékony, önálló tanulás kompetenciája a kulcskompetenciák közé tartozik, melyek a mai kor iskoláiba Az IKT használata kritikus és megfontolt attitűdöket igényel az elérhet információ és az interaktív média felelősségteljes alkalmazása érdekében. A digitális kompetencia fejlődését segítheti továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban A Digitális Oktatási Stratégia, amely egy sok tekintetben soha nem látott dokumentum a digitális kompetencia fejlesztésének irányában, a DigComp 2.0 európai keretrendszerre is hivatkozik mint elérendő, elérhető cél. A digitális kompetencia változik, de a fejlesztése egyre inkább elengedhetetlen az oktatásban

Digitális kompetencia - Modern Eszközök az oktatásban-IK

  1. A felmérés és elemzés alapján megállapíthatjuk, hogy a digitális oktatásban érintett 3 szereplő digitális kompetenciája szükséges ahhoz, hogy az oktatási formában a lehető legrövidebb, ideális idő alatt lehessen a szükséges ismereteket megszerezni. Digitális oktatás során használt platformok
  2. Digitális kompetencia fejlesztése. I. Projekt alapadatok. Projekt megnevezése: Digitális kompetencia fejlesztése Projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Megítélt támogatás: 48,35 Mrd Ft. Támogatás mértéke: 100% Megvalósítás időtartama: 2017.01.01. - 2021.08.31. Kedvezményezett neve: Klebelsberg Központ és Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség.
  3. EFOP-3.2.3 Digitális környezet a köznevelésben EFOP-3.2.4 Digitális kompetencia fejlesztése A program elindulása: 2016. december Keretösszeg: 47 Mrd Ft Eljárásrend: kiemelt projekt Kedvezményezett: KLIK (konzorciumvezető), KIFÜ Digitális kompetenciák fejlesztése • 40 000 pedagógus digitális kompetenciafejlesztő továbbképzés

Digitális kompetenciák fejlesztése és implementációja az

Digitális kompetenciák a felnőttképzésben, -oktatásban

A digitális kompetenciák szerepe az EU oktatási terveiben 5 Kompetencia Meghatározás Idegen nyelvi kommun i-káció Az idegen nyelvi kommunikáció nagyjából ugyanazokat a fő terüle-teket öleli fel, mint az anyanyelvi kommunikáció: a gondolatok, érzések és tények szóban és írásban történő megértésének, kifejezé A digitális kompetenciák fejlesztéséhez a történelem és állampolgári ismeretek nevezetű tárgyon keresztül számos lehetőség áll rendelkezésünkre. A történelem oktatás nagy mennyiség adatot használ fel és próbál megtanítani a tanulókkal, ami soha nem volt egy egyszerű feladat de a megfelelő digitális eszközök felhasználásával a diákok számos kompetenciája.

Kompetencia területek: Tanulói csoportok,közösségek alakulásának segítése; A pedagógiai folyamat tervezése A digitális technológia integrálása fontos szerepet kap a 21. századi oktatásban. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése és a pedagógia folyamat tervezése terén is újító hatással szolgál, mind a diákok és tanárok számára töltötvalaki az oktatásban, annál inkábbérzimagát felkészültnek. (90-74% vs. 52%) A magasabb beosztásúak felkészültebbnektartják magukat, mint a a Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről •A Digitális Kompetencia Keretrendszer (DigKomp) a társadalmi és gazdasági. Oktatói digitális kompetencia-mérés és fejlesztő, Veszprém. A digitális technológia egyik legfontosabb erőssége az oktatásban az, hogy képes támogatni a tanulóközpontú pedagógiai stratégiákat és elősegíteni a tanulók aktív részvételét a tanulási folyamatban és annak sajáttá tételében. Így a digitális technológia felhasználható a tanulók aktív. valamint lehetőségeket mutat be az oktatásban történő IKT-használatra. A tanulmány végén néhány a közoktatásban megvalósítható (megvalósítandó) stratégiai cél is megfogalmazódik. Kulcsszavak: digitális kompetencia, digitális írástudás, számítógéppel segített tanítás, kreativitás, IKT-stratégiá Nemcsak az eszközhasználat, hanem az oktatásban résztvevők digitális kompetenciáit illetően is. Kutatásunk a DigCompEdu kérdőív magyarországi adaptációján elvégzett kérdőíves kutatás eredményeit mutatja be a digitális kompetenciák, az intézményi támogatottság, illetve a tanárképzésben résztvevők önreflexiói.

Digitális átállás 2020 – avagy hogyan vágjunk bele a

A referátumban bemutatom a digitális kompetencia fogalmát, az EU ezzel kapcsolatos koncepcióit, törekvéseit, és megvizsgálom, hogy Magyarország és közelebbről egy ÁVF-hez hasonló főiskola számára - milyen lehetőségei és nehézségei vannak ezen kompetenciák fejlesztésének A digitális kompetencia nélkülözhetetlen a tanuláshoz, a munkavégzéshez és az aktív társadalmi szerepvállaláshoz. Az iskolai oktatásban érintett felek számára éppolyan fontos megérteni ezt a kompetenciát, mint tudni azt, hogy hogyan fejleszthető. Ebben nyújt segítséget az EFOP 3.2.4 kiemelt pályázat Az általam megnézet videó bőven beszámolta digitális kompetenciákról a WISE-csúcs keretein belül. A legfontosabb, amit én is kiemelnék, az volt, hogy hogyan készíthetőek fel a tanulók a munka világára. Véleményem szerint ez egy nagyon égető kérdés, tanulmányaim alatt is sokat foglalkoztam már ezzel az egyetemen, különösen a média szakpárom keretein belül

Az úgynevezett Z generáció (digitális bennszülöttek) már belenőttek a digitális világba, IKT képességekkel rendelkeznek a kezdetektől fogva, így számukra a digitális eszközök használata alapvető az oktatásban is. Véleményem szerint a folyamatosan fejlődő technológia olyan folytonos lehetőséget ad a pedagógusoknak. • Blogok használata az oktatásban. • Virtuális oktatási intézményekhez, képzési programokhoz, egyetemekhez való kapcsolódás. Az oktatási rendszerek relatíve zárt világa talán túlságosan is sokáig tartotta magát távol a digitális világ mindennapjainkat átalakító hatásától. Az osztálytermek falai képletesen é tár, amikor még haszonnal és nem gátként használható az oktatásban (vö. M. Pintér, 2019). Megpróbálom összefoglalni azon digitális kompetenciák halmazát, amelyek nélkül a mai egye-temisták digitális analfabétáknak minősülnek (ezeknek azonban - mint majd látható - kevés közük van a mobil eszközök használásához) Az IKER (Infokommunikációs Egységes Referenciakeret) egy, a digitális kompetencia önértékelését és fejlesztését támogató referenciakeret, amely több, eltérő felhasználási célra készült dokumentumból áll, célja a digitális kompetencia önértékelésének és fejlesztésének támogatása Papp-Danka Adrienn az elhangzott asszociációkat hallva kiemelte, hogy. megfelelően mutatják azt a két pólust, amit a téma kapcsán fontos felvetni, vagyis hogy a digitális állampolgárságnak az egyik vetülete a szociológiai-társadalmi megközelítése (e-személyi, ügyfélkapu,gázszámla stb.), a másik pedig ennek a kompetencia-jellege és pedagógiai vonatkozása, amivel.

Miért fontos a tananyagfejlesztés az oktatásban? A tanulási környezet átalakulásával egyre fontosabbá válik ez a kérdés: a régi tanulási módszerek lecserélődnek, a hagyományos, egyoldalú kommunikációra építő, előadás-szerű tanórák megváltoznak, a kompetenciák fejlesztése pedig egyre inkább digitális úton történik A digitális kompetencia az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges nyolc kulcskompetencia egyike és alapvető fontosságú az egyre növekvő mértékben digitalizálódó társadalomban való részvételhez. Nemzetközi felmérések és a tudományos irodalom felhívja azonban arra a figyelmet, hogy sokan hiányos digitális. Digitális játékok az oktatásban A játékok és az oktatás kapcsolata régi hagyományokra vezethető vissza. A mai digitalizált világban már az sem meglepő, ha egy számítógépes játék olyan egyetemes (részint lexikai) tudásra építi a játékmenetet, amelyet a diákok akár az iskolában is képesek később hasznosítani Ezeknek az eszközöknek a használata a digitális kompetencia fejlesztésén túl, a 21. században fontos készségek fejlődését teszi lehetővé, támogatja a motivációt (Sheldon és mtsai., 1999, Condie és Mundro, 2007, fokozza a kreativitást (Ferrari és mtsai

2. Számítógép az iskolában: a digitális pedagógia műfajai 3. Az informatikai kompetencia 4. Számítógéppel segített módszerek az oktatásban: a kereszttanterv - modell A témakörök vizsgálata ma is aktuális, és egy további kutatás keretében érdemes lenn Mivel ez az oktatási rendszer minden intézménye számára egységes feladat, itt az oktatók arra számíthatnak, hogy nem egyedül kell mindent kitaláljanak, hanem a felkínált központi, illetve intézményi és digitális tananyagfejlesztésben és oktatásban jártas kollégáik segítséggel tudják saját elképzeléseiket meghatározni Az E-skola: IKT eszközök a tanórán című e-learning kurzus egy 30 órás, akkreditált továbbképzési program, amely a pedagógusok digitális kompetencia-fejlesztését célozza. A képzés számos digitális felületet bemutat, használatukat videókkal segíti, online végezhető feladataival a nap 24 órájában elérhető

a digitális kompetencia fejlesztéséhez a szaktárgyi oktatás keretein belül, a bemutatott jó gyakorlatokon keresztül pedig felfedezhessék a digitális tartalomkészítés, valamint az online közösségi tanulás előnyeit és lehetőségeit, valamint a biztonságos online jelenlét megalapo - zásában is iránymutatásul szolgáljon - a digitális kompetenciák egyike a Life Long Learning koncepció nyolc kulcskompetenciájának, ezért ezt az oktatás minden szintjén, és minden formájában megfelelő súllyal kellene szerepeltetni; - az oktatás tartalmi és módszertani megújulása egy 360 fokos, teljes körű digitális transzformáció mentén megvalósítható

Digitális kompetenciák az oktatásban. Az egész blog gyakorlatilag azért jött létre, hogy az IKT fontosságát, iskolai keretek közé való beépítését és a digitális kompetenciák fontosságát hangsúlyozza. Ez olyannyira szükséges, hogy a Nemzeti Alaptanterv (NAT) is kitér a fejlesztendő kompetenciáknál a digitális. · Az űrkutatás és űrtevékenység a modern oktatásban · Vállalati oktatás, kompetencia-fejlesztés · A jövő kommunikációs eszközei, technikái · 5G-vel a multimédia oktatása · Mesterséges Intelligencia. Az NJSZT MultiMédia az Oktatásban szakosztály 2007. április 19.-én, jogelődje pedig 1999. május 28-án alakult.

ményeihez képest (Europeans and their Languages 2012, 15). Tény, hogy az oktatásban szemléletváltásra van szükség - nemcsak a digitális világ változá-sai miatt, hanem az idegennyelv-oktatás vonatkozásában is - ahhoz, hogy a tanulóink eredményesebbek és sikeresebbek lehessenek. Ezt indokolják a tár Általános Iskola és Óvoda - Nagykanizsa-Miklósfa 4 1. Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa1.1. A kulcskompetencia - területek meghatározása és az egyes területekhez tartozó ismeretek, készségek és attitűdök Terület Kompetencia meghatározása A kompetenciát alkotó - mindig az adott kontextusnak megfelelő - ismeretek Véleményem szerint ma már nem elég a hivatalos Digitális kompetenciáról beszélni, hanem a hálózatalapú tanulás és az Interaktív TV (iTV) és mobil eszközök oktatásban történő megjelenésével révén újra kell gondolni a kompetencia hierarchiát, egyfajta hálózatalapú és/vagy újmédia kompetenciákra is fel kell. Az IKT kompetencia alkalmazása a földrajztanításban 4 Created by XMLmind XSL-FO Converter. 3.1. 1.1. Új igények a földrajz tantárgy taneszköz-ellátásában: digitális taneszközök - multimédiás programok Az oktatási miniszter 23/2004. (VIII. 27.) sz. OM rendelete először foglalkozik a nem papír alap

Szófelhők alkalmazása az oktatásban; Elmetérkép használata az oktatásban; Mérés-értékelés IKT-eszközökkel támogatott tanulási környezetben; Google alkalmazások a tanításban; Tervezés digitális forrásokkal PIC-RAT modell alapján; 21. századi készségek: kritikai gondolkodás; Digitális kompetenciák az új NAT tervezetbe Tanító- és tanárszakos hallgatók elképzelései IKT-eszközök használatáról az oktatásban Bevezetés Az Európai Unió és hazánk oktatási stratégiai célkitűzései között megjelentek olyan elemek az elmúlt 10 évben, amelyek az oktatás digitális megújulására vonatkoznak Az információs társadalomban felnövekvő új nemzedék számára alapvető követelmény egy folyamatosan megújuló, a legújabb technikai vívmányokat és alkalmazásokat felhasználó, innovációval fémjelzett oktatási környezet (Námesztovszki, 2013b). A NAT kimondja, hogy a digitális kompetencia az IK 2.1. Az interaktív multimédia (IMM) 2.2. Világháló - internetes portálok - fontosabb földrajzos internetes oldalak 2.2. Virtuális tanulási környezetek: keretrendszerek - tudásbázisok 2.3. A digitális tudás-repozitóriumok jelentősége az oktatásban, fajtái, a magyar SDT története 2.4 Digitális fejlesztés segíti a pedagógusokat. 2021. 06. 22. - 14:42. Már magyarul is elérhetik a digitális önértékelő eszközt a pedagógusok - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kedden az MTI-vel

Felsőoktatás. Qualitas kutatócsoport az Országos Neveléstudományi Konferencián- 2019 A Qualitas kutatócsoport a XIX. Országos Neveléstudományi Konferencián, Pécsen mutatta be a Digitális kompetenciák fejlesztése és implementációja az oktatásban címmel szimpóziumát, melynek keretén belül rövid bevezetőt követően négy előadásban számolhattunk be a. A feladat ugyanis adott: az elméleti tudás oktatása mellett egyre nagyobb szerepet kell játszania az oktatásban olyan képességek, készségek és kompetenciák fejlesztésének is, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a szélnek eresztett diákjaink majd megállják a helyüket a ma még nem létező professziókban I. DIGITÁLIS OKTATÁSI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS Az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 számú Digitális kompetencia fejlesztése című és az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 számú A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérés-értékelés és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása című projekt DPM Külcsín, belbecs. Ha azt hinnénk, hogy néhány kattintás és digitális látványosság elegendő a jó prezentációhoz, nagyot tévedünk. Ne felejtsük el, hogy jóval a digitalizáció előtt már az ókori Ciceró és Arisztotelész, a retorika, vagyis a szónoklattan nagy alakjai milyen fontosnak tartották, hogy az előadó.

Digitális kompetencia a könyvtári stratégiákban: Virág Irén, Mogyorósi Zsolt A tanári kompetenciák önreflektív fejlődésének lenyomatai a digitális portfóliókban: Taskó Tünde Anna, Burom Katalin Az IKT eszközök használatának hatása az expresszív nyelvi fejlődésre és a beszédértésre az óvodáskor elején: Huszthy. Tempus Közalapítvány. Digitális Módszertár - az IKT eszközök kreatív felhasználása az oktatásban - Jelen word formátumú adatlap kizárólag a feltöltést megelőző tájékoztatást és offline módban az adatok saját részre történő mentését szolgálja

Kompetencia fejlődés Nekem ezzel a feladattal, a létező össze kompetenciám fejlődött, de főleg a kommunikatív és a társas kompetenciám, valamint a kreativitásomat is kiélhetem, így az is, szerencsére. Milyen óra keretében, milyen célból és hogyan lehetne podcastot alkalmazni az oktatásban A digitális kompetencia tagadhatatlanul egyike a 21. század kulcskompetenciáinak, így tehát az oktatásban kiemelt helyet kell kapniuk a digitális technológiáknak, eszközöknek és használatuknak is Digitális tanári kompetenciák az ISTE modellben. 2016-10-08 noeminagy93. Az ISTE, 'Nemzetközi Szervezet az Oktatásban Alkalmazott Technológiáért' ( International Society for Technology in Education) tanári kompetenciamodelljét először 2000-ben alkotta meg. A szervezet kapcsán különlegességnek számít, hogy nem pusztán egy.

Digitális kompetencia az oktatásban A nemzeti alaptantervnek fontos részei a kulcskompetenciák, melyek között ott van a digitális kompetencia is. A digitális kompetencia elsősorban a magabiztos, kritikus és etikus internethasználatot jelenti. A tanárnak fel kell készítenie diákjait arra, hogyan tájékozódjanak az interneten. Digitális pedagógia, digitális kompetenciák. 18/02/2015. 22/02/2015. dmatyi kompetencia, német, online, történelem, technológia. Kiválasztott tanári kompetenciaterület (Falus, 2006) alapján: Szaktudományi, szaktárgyi és tantervi tudás integrálása. Összefüggések a választott kompetenciaterület és. az ISTE-T. Arról is beszélt, hogy az oktatásban meg kell találni az akadémiai és a problémamegoldó tudás közötti egyensúlyt. Czunyiné Bertalan Judit szerint a körülöttünk levő világ olyan sebességgel halad, hogy nem kerülhetjük meg a jövőben a digitális kompetenciákat, a pedagógusok ilyen irányú módszertani felkészítését

Digitális kompetencia a pedagógiában | Pedagógiai Folyóiratok

A boldogulás kulcsa: digitális kompetenciák - Oktatás 203

DIGITÁLIS TANESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA AZ OKTATÁSBAN amennyi a kompetencia alapú oktatás implementációjába bevont pedagógusok és tanulócsoportok száma. A tanulói laptop-program kipróbálásának és bevezetésének a tanulócsoportokban a kompetencia alapú oktatás implementációjával egyidejűleg, a 2009/10-es teljes. A digitális oktatás tapasztalatai egy szakértő szemével. Részletek. 2020. május 18. A jelenleg hazánkban is terjedő koronavírus-járvány hatására az oktatás a digitális térbe költözött. Ennek megvalósításáról, a helyzet okozta kihívásokról és az eddigi tapasztalatokról a Debreceni Szakképzési Centrum. Digitális taneszközök a kompetencia alapú oktatásban címmel A konferenciára várjuk mindazon 7-10. évfolyamon tanító általános és középiskolai pedagógusok jelentkezését, akik érdeklődnek az új pedagógiai és technikai módszerek alkalmazásai iránt, valamint elkötelezettek a kompetencia alapú képzés és az azt.

A mérés módszertana az EU DigComp 2.0 keretrendszerén alapul, és a digitális kompetencia öt fő területére fókuszál: információk keresése, szűrése és értékelése, problémamegoldás, online biztonság, tartalomelőállítás, kommunikáció A digitális kompetencia értelmezése Áthidalható-e a szakadék az oktatásban a digitális bennszülöttek és a digitális bevándorlók között? Bevezetés Az Európai Unió szakemberei 2006-ban kidolgozták azokat a kulcskompetenciákat, amelyek minden uniós polgár számára nélkülözhetetlenek, hog A NAT-ban megfogalmazott kompetenciák közül a 21. században kiemelkedő helyet foglal el a digitális kompetencia, és annak fejlesztése. Meghatározása szerint tartalmazza az információs társadalom technológiáinak összességét és az általuk közvetített tartalmak megfelelő, kritikus és etikus használatát az élet megannyi területén

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges

Digitális eszközök és tanári kompetenciák. 2019.09.21. 2019.10.18. Rebeka Szabo. Ebben a bejegyzésben két tanári kompetenciaterületet figyelembe véve fejtem ki a digitális technológia szerepét az oktatásban. Falus Iván 2006-os felosztása alapján 6 fő területet különítünk el. Ezek a következők Miközben a Covid19 rámutatott arra, hogy az oktatásban és a képzésben magasabb szintű digitális kapacitásra van szükség, egyúttal számos meglévő kihívást is felerősített, továbbá növelte az egyenlőtlenséget azok között, akik hozzáférnek a digitális technológiákhoz, és azok között, akik nem, beleértve a. a digitális kompetencia egyes szintjeit (mintegy a Bloom-taxonómia újragondolásaként), ahol az internethez való hozzáférés gyakorlatilag teljes mértékben megoldott. A norvég nemzeti tantervben a digitális kompetencia kiemelt fontosságú: az 5 alapkészség egyikeként van jelen, az írás, az olva

Informatikai képzés - KnausTabbert

II. A digitális pedagógia gyakorlata . 1. Infrastruktúra . Mire és mikor akarjuk használni az eszközt? Kié az eszköz? Ki felügyeli, szervizeli az eszközt? A hálózat kiépítése ; 2. Digitális módszertan . Van értelme az IKT tanórai felhasználásának? Az IKT szerepe az oktatásban ; Tanárszerepek és az IKT: Tanítás. A Nemzeti alaptantervben a kulcskompetenciák között szerepel a digitális kompetencia. A digitális kompetencia felöleli az információs technológiák és a közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát. Magába foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat és az internet által kínált lehetőségeket. 1. A digitális kultúra az alsó tagozaton megalapozza azokat a tudáselemeket, attitűdöket, melyekre egyrészt a tárgy későbbi tanulása során lesz szükségük a tanulóknak, másrészt lehetővé teszi a digitális kompetencia más tudásterületeken történő alkalmazását. A megvalósítás során fő alapelvnek